Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar i ett pressmeddelande att de har obducerat den varg som sköts under skyddsjakt i trakterna av Åre i Jämtland. Den har mätts och undersökts av en biolog och en patolog. Efter undersökningarna har prover sparats i en biobankfrys inför framtida studier.

– När den kom som en fryst kropp till SVA vägde den 56 kg men efter avstämning med Länsstyrelsens personal framkom att vikten direkt efter avlivningen fastställts noggrant med tre olika vågar som alla visade 57,5 kg. Skillnaden i vikt berodde på att mycket blod rann ut ur kroppen efter vägningen. Den är mycket stor och kraftig och den tyngsta varg med noterad vikt sedan 1977. Den hade det största måttet på bröstomfång som uppmätts, men den var inte störst i alla olika kroppsmått som noteras. säger Emma Höök, agronom och rovdjursbiolog på SVA.

Patolog Gustav Averhed har obducerat vargen men förutom storleken fann han inget anmärkningsvärt.

– Den här vargen hade slagit renar, vilket var anledningen till beslutet om skyddsjakt. I magsäcken sågs knappt ett halvt kilo rester av ren, vilket var den sista måltiden för vargen.