I mitten av november rapporterades att spår efter en rekordstor vargflock setts utanför Järvsö, Hälsingland. Nu bekräftar Länsstyrelsen att det rör sig om en flock på 14 olika individer.

Sone Persson, naturbevakare på Länsstyrelsen, meddelade under ett informationsmöte i Kilafors den 5 november att det enligt hans bedömning i dagsläget finns mellan 70 och 90 vargar i länet.

– Det upplevs att det är mycket varg och det är det, sa Sone Persson under mötet.

Han upplever även att det blivit tätare mellan reviren i länet och att utvandrande vargar nu har svårare att hitta lediga utrymmen. Ett sådant exempel är Tönsenreviret, utanför Kilafors. Det kommer bli problem där i vinter, bland annat med tillgången på mat.

Frågan om varför allmänheten ska ställa upp med insamling av spillning till inventeringen av varg togs också upp under mötet. Enligt Sone grundar sig detta i att när bara Länsstyrelsens personal fick samla in prover så riktades en misstro mot Länsstyrelsen att de manipulerade data och lät bli att samla in prover. Idén att involvera jägarna och allmänheten kom då från Jägareförbundets sida.

Källa: Hela Hälsingland