För både älg- och småviltsjägare som jagar i Bräcke kommun har en större mängd lösspringande renar gjort att jakten i kommunen är svår att genomföra då det finns ett större antal renar i samma områden där jakt bedrivs.

Problemen har blivit mer påtagliga sedan samebyn i mitten av oktober valde att köra ner tusentals renar till området. All jakt omöjliggörs då man inte kan använda sina hundar till älgjakt eller jakt med drivande hundar som inte är klövdjursrena.

För de jaktlag som betalar fullt arrende för jakten har man i år bara kunnat bedriva jakt under en och en halv månad sedan har jakten fått stoppas. Jaktlagen i området önskar nu få till ett möte med samebyn för att komma till rätta med problematiken.

Källa: Svensk Jakt