Efter omfattande sökningar i Fagerstatrakten har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) presenterat resultat från insatserna utförda mellan den 6 maj och den 14 maj 2024. Trots fortsatta ansträngningar har inga nya fynd gjorts som skulle förändra bilden av det pågående ASF-utbrottet. Emellertid har flera delar av kadaver identifierats i skogen, vilka visat sig vara positiva för ASF vid analys.

Under den senaste veckan fortsatte sökinsatserna i det område som definierats som kärnområdet för ASF-utbrottet i Fagerstatrakten. Resultaten från dessa insatser visar att det inte har skett någon ytterligare spridning av smittan. Trots frånvaron av nya fynd har dock flera delar av kadaver upptäckts, vilka fortsätter att bekräfta närvaron av ASF i området. Analyser av dessa kadaverdelar har bekräftat att smittan fortfarande är närvarande i det drabbade området.

– Det handlar om ben och skelett som legat i skogen sedan i somras eller i höstas. Vi har nu analyserat flera av fynden men detta gjordes primärt för att få ännu mer kunskap om virusets överlevnad och inte för att resultaten påverkar bilden av utbrottet. Flera av fynden var positiva för ASF och det var också helt i linje med vad vi förväntade oss. Det handlar om ben från vildsvin som varit döda länge och i det område där vi tidigare har hittat positiva fall. Det ändrar inte bilden av utbrottet men däremot visar detta på vikten av att hitta skelett och få bort dem från skogen och det visar också på det oerhört viktiga arbetet som jägarna som söker igenom markerna gör, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Länk till kartan