Björnjakten går idag in på sin tredje dag. Av de totalt 622 björnar som ska fällas har det under de två inledande två dagarna skjutits 124 björnar. I Dalarna har man under de två första dagarna fällt 64 procent av den totala tilldelningen under björnjaktens inledning.

Vädret har inledningsvis varit varmt vilket har påverkat jakten negativt. Ännu återstår några varma dagar i augusti till att det i början av nästa vecka blir något svalare, vilket förändrar hundarnas förutsättningar på ett bättre sätt.

Norrbotten 7 (55)
Västerbotten 9 (91)
Jämtland 31 (220)
Västernorrland 7 (85)
Gävleborg 39 (120)
Dalarna 31 (48)
Värmland 1 (3) Den fällda björnen var en hona och jakten är därmed avslutad
Totalt 125 (622)

Siffrorna inom parentes är respektive läns tilldelning under årets licensjakt.

Följ björnjakten här Rovbase