Riksdagen riktar nu ett tillkännagivande till regeringen om att verkställa förslaget om ändrade skyddsjaktsregler på varg.

Det står nu klart att en majoritet av riksdagen står bakom förslaget om att ändra reglerna gällande skyddsjakt på varg, detta rapporterar svenskjakt.se. Förslaget kommer ursprungligen från Centerpartiet och syftar i stort till att ge möjlighet att fatta beslut om skyddsjakt på hela revir och inte bara enskilda individer. Omröstningen innebär att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att förslaget bör verkställas.