Under onsdagen den 18 maj fattade Sveriges riksdag beslutet om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om en förändring av hur vargförvaltningen ska hanteras.

I tillkännagivande till regeringen anser Miljö- och Jordbruksutskottet att regeringen ska arbeta för att möjliggöra regionala förvaltningsplaner för varg eftersom vargstammen varierar över landet. I beslutet ingick även att den svenska vargstammen bör ligga på 170 och 270 vargar men med en ambition att vargstammen ska hållas i det nedre spannet om 170 individer utifrån hur vargpopulationen har förtätats.

Beslutet om en minskning av vargstammen var 158 röster för och 140 röster var emot. De partier som röstade för ett beslut om en minskad vargstam var M, KD, C och SD. Övriga partier reserverade sig.

Vid omröstningen fattades även beslutet om ett samarbete med Norge om förvaltningen av den skandinaviska vargstammen eftersom populationen rör sig i båda länderna. Gällande en gemensam skandinavisk förvaltning fördelade sig rösterna enligt 248 röster för och 35 röster mot, med reservation från V och MP.