Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) får kritik av Svensk Viltkött efter att i en debattartikel i ATL menade att ett av skälen till att avskjutningen av vildsvin inte är tillräckligt stor är på grund av svårigheten för jägare att sälja kött direkt till konsumenter, skriver ATL.  

Oscarsson menar att de tiotal vilthanteringsanläggningar som köttet måste passera innan det kan säljas i dagligvaruhandel är en flaskhals och att köttet istället ska slippa att passera dessa anläggningar. Oscarsson tycker att jägarna ska få sälja köttet direkt till konsumenterna. 

Organisationen Svenskt Viltkött har reagerat på detta och menar att det finns 100 vilthanteringsanläggningar i Sverige som tar emot vildsvinskött. ATL har kontrollerat denna siffra och den stämmer. 

– Det finns anläggningar i alla de områden där det förekommer vildsvin i dag, säger Per-Ola Andersson, medlem i styrelsen för Svenskt Viltkött och som driver slakteriet Skånska Vilt till ATL

Vidare menar Andersson att jägare inte bör få möjligheten att sälja köttet direkt till konsumenter då det skulle innebära en för stor risk om köttet inte passerar en vilthanteringsanläggning vilken är godkänd av Livsmedelsverket. 

Magnus Oscarsson svarar på kritiken och menar att han inte vet vart han har fått siffror ifrån men vill nu bjuda in Svenskt Viltkött till riksdagen för att diskutera frågan om vilthanteringsanläggningar och vad staten kan bidra med för att minska vildsvinsstammen, skriver ATL