Enligt en rapport från Naturhistoriska museet i Aarhus har Danmark blivit hela 542 djurarter rikare mellan åren 2000-2015. Omkring 40 nya arter kommer till landet varje år. Bland de nya arterna finns en del rovdjur som bland annat varg, mårdhund, guldschakal, tvättbjörn och gråsäl, skriver ATL

Mindre jakt, fler transporter och varmare klimat ligger bakom ökningen av djurarter. När andra europeiska länders jakttryck har minskat har till exempel vargen flyttat från Polen via Tyskland och sedan vandrat in i Danmark. Guldschakalen har vandrat in från Balkan eller från områden kring Rumänien eller Bulgarien. 

Mårdhund samt tvättbjörn finns med på den lista med invasiva arter som EU:s medlemsländer har förbundit sig att försöka stoppa då arterna förorsakar betydande ekonomiska skador och utgör även ett hot mot den inhemska floran och faunan, skriver ATL