Länsstyrelsen i Jämtland tog den 21 september beslut om att den områdesfördelning som tidigare gällde skulle upphöra och återstoden av de björnar som fanns kvar utifrån länets tilldelning skulle få skjutas, oavsett tidigare beslutade jaktområden. Syfte med beslutet var att den tilldelning länet har på 200 björnar i så hög grad som möjligt ska komma att fällas innan jakten avslutas den 15 oktober.

Svenska Rovdjursföreningen har nu överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå som har meddelat att de tills vidare upphäver Länsstyrelsen beslut om omfördelning av kvarvarande tilldelning vid licensjakt efter björn. Länsstyrelsen föreläggs av Förvaltningsrätten att innan den 28 september komma in med ett yttrande kring beslutet om inhibition.

– Vi kommer att inkomma med kompletterande handlingar och yttrande till förvaltningsrätten så snart som möjligt, säger viltchef Örjan Stefansson.

Det innebär även att Länsstyrelsens tidigare beslut om licensjakt nu gäller i de delar som berör områdesindelning.

Under onsdagen fälldes totalt sju björnar och fem av dessa har fällts i områden som tidigare var avlysta. Dessa björnar har nu räknats av i område 1.