I inventeringsrapporten gällande rovdjur i Gävleborgs län som publicerades tidigare idag hade några fel smugit sig in. Länsstyrelsen har nu publicerat en rättelse på rapporten.

Inventeringen av vargar och lodjur visar att länet under vintern 2016/2017 hade 17,5 

familjegrupper av lodjur samt 5,3 vargföryngringar. Detta innebär att det finns knappt hundra lodjur och drygt 50 vargar. Detta innebär en minskinn jämfört med förra året, meddelar Länsstyrelsen i Gävleborg i sin rapport.

Vid inventeringen av kungsörnar 2016 konstaterades det att endast två lyckade häckningar inträffade i länet. I större delarna av Norrland var 2016 ett dåligt häckningsår för 

björnarna vilket troligen beror på den dåliga tillgången av smågnagare. Årets resultat kommer dock att bli betydligt bättre enligt Kungsörnsgruppen, som utför inventeringen på uppdrag av länsstyrelsen. Storleken på länets fasta kungsörnspopulation uppskattas utifrån förra årets resultat till omkring 70 individer. 

Gällande inventeringen av järv gör länsstyrelsen bedömningen att Gävleborg årligen har mellan 4-8 föryngringar. 

Björnstammen i länet är inte inventerad sedan 2012. Antalet björnar uppskattades då till 380. I höst kommer en ny spillningsinventering äga rum, med start den 21 augusti, skriver Länsstyrelsen i Gävleborg