Förvaltningsrätten upphäver polisens val att beslagta kändispastorn Runar Sögaards två vapen, vilket skedde i samband med fängelsedomen som togs i februari. Runar dömdes då till fängelse i tjugo månader för tre fall av grovt bokföringsbrott samt 20 fall av skattebrott

Runar överklagade fängelsedomen och beslutet att frånta honom vapen men nu har alltså Runar Sögaard fått rätt mot polisen i förvaltningsrätten och har därmed åter rätt att inneha vapen.

Domstolen skriver följande angående beslutet: ”Polismyndighetens bedömning är grovt felaktig eftersom omhändertagandet uteslutande har motiverats med bedömningen i Nacka tingsrätts dom och domen har överklagats eftersom rättegången genomförts med ett ofullständigt underlag.”

Samtidigt menar domstolen att polisen endast vid specialfall ska beslagta vapen med stöd av en icke lagakraftvunnen dom och det uppges Runar Sögaards fall inte vara då ”det brott han mot sitt bestridande dömts för inte är av sådant slag att ett omhändertagande framstår som motiverat”.

”Polismyndigheten har således inte haft fog för sitt beslut att omhänderta Runar Sögaards vapen”, står det i domen. Skulle Runar fällas för ekobrott i hovrätten finns det däremot risk för att han blir av med rätten att inneha vapen igen.

Källa: expressen.se