Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut om att 85 björnar som får skjutas under årets björnjakt och får jagas inom hela länet. Enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen är syftet att björnstammen behöver minskas då en spillningsinventering från 2020 visade att det fanns 416–470 individer och länsstyrelsen förvaltningsmål är att björnstammen ska uppgå till 220 individer.

Inför licensjakten 2021 hade länsstyrelsen beslutat om en högre tilldelning vid licensjakten jämfört med tidigare år, för att stammen skulle minskas ner mot målen. Den nu beslutade tilldelningen innebär en höjning med 10 individer jämfört med 2021.

Nästa spillningsinventering kommer att genomföras 2025.