Forskare har i en ny studie mätt kroppstemperatur, hjärtfrekvens och rörelser hos älgar som jagats med löshund. Resultatet visar att älgen återhämtar sig snabbt, men det finns behov av ytterligare forskning konstaterar forskarna.

Sveriges Lantbruksuniverstitet (SLU) och Høgskolen i Innlandet, Norge, har i en studie undersökt hur älgen påverkas av att jagas på traditionellt vis med löshund, detta rapporterar svenskjakt.se.

Forskningen visar att älgarna påverkas i så motto att energiförbrukningen ökar och de får mindre tid att söka föda. De återhämtar sig dock snabbt och kompenserar den ökade förbrukningen genom att vila och förbruka mindre energi dagen efter jakten menar Wiebke Neumann, forskare i viltekologi vid SLU.

Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU, menar också att det behövs mer studier gällande älgtjurar efter brunsten och kalvar under vintern eftersom dessa har mindre fett lagrat än de åtta kor som ingick i studien. Det allt varmare klimatet och hur det påverkar den värmekänsliga älgen är även det något som bör studeras vidare menar han.