Sälstammen i Bottenviken har ökat, vilket hotar sutströmmingstillverkningen enligt salterierna. Jan Söderström, ordförande i Norrlands salteriförening, menar att läget är akut.

– Det är så mycket säl att det är nästan omöjligt att lägga ett strömmingssköt och få någonting, säger han till P4 Norrbotten

Teija Aho som fiskar och tillverkar surströmming i Kalix menar att det stora problemet är att sälen tar för mycket strömming, men att den orsakar problem genom att riva sönder redskap som fiskare använder. 

– Det blir att sy nya strömmingssköt varje år för sälen river de också. Det är inte bara att den tar fisk. Vi kan inte låta sälbeståndet växa okontrollerbart, säger hon till P4 Norrbotten.

Även om skyddsjakt på säl idag är tillåten, menar salterierna att det är för få som jagar. Teija Aho har själv jagat säl och vill att reglerna som omgärdar säljakten ska förenklas. 

– Framför allt det ska bli en allmän jakt på säl, och att jaktbestämmelserna skulle lättas lite grann, säger hon till P4 Norrbotten