Länsstyrelsen i Gävleborg vill genom ett projekt lyfta goda exempel på samarbete för att bibehålla en kontrollerad nivå av antal vildsvin i länet. Ett samarbete dels mellan jägare och kommun, dels lantbrukare och jägare.

Utgångsläget i Gävleborg är att det finns få vildsvin i länet jämfört med län söder om Dalälven. Dalälven utgör en tydlig barriär mot större spridning till Gävleborg, men även andra faktorer spelar in.

– Projektet har gett oss en bättre bild av vilka skador vildsvin kan åstadkomma och vilka möjligheter som finns för vildsvinsköttet att nå konsumenter, säger Marielle Cambronero, vilthandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Det är idag problematiskt att jaga vildsvin på grund av att vissa av djuren har höga halter av cesium i kroppen då de bökar i marken efter mat. De höga halterna av cesium finns främst i Gästrikland, och härstammar från Tjernobylolyckan 1986, och gör köttet otjänligt. Det i sin tur kan leda till att jägare undviker jakt efter vildsvin eftersom det kostar att skicka djuren för att förstöra kroppen på en kontrollerad anläggning. Jakten blir då en förlustaffär för jägaren.

Genom sitt sökande efter mat kan vildsvin även orsaka stora skador på lantbrukares grödor.

– Därför är det här en utmärkt samarbetsmöjlighet för kommuner, jägare och lantbrukare att jobba preventivt för att minska skadorna från vildsvin. Det är ett bra arbetssätt och något som många ställer sig positiva till, säger Marielle Cambronero.