I Västerbotten har sex samebyar enligt Sveriges Radio förlorat en rättstvist kring en förlängning av ortsbornas älgjakt på samebyarnas områden med sex dagar, vilket Länsstyrelsen i Västerbotten beslutat om för få till en ökad avskjutning av älg.

De berörda samebyarna överklagade beslutet till regeringen utifrån att beslutet kränker samebyarnas civila rättigheter, stör både renar och rennäring samt hindrar samebyarnas egen älgjakt. Regeringen har inte haft något att erinra kring länsstyrelsens beslut vilket gjorde att samebyarna överklagat beslutet vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen som nu ger länsstyrelsen rätt i sitt beslut med förlängd älgjakt för ortsbor på samebyarnas områden.