Samebyarna i Jämtland, Härjedalen och Dalarna kräver en lagstiftning om hur stort bortfall från en renhjord som kan accepteras på grund av rovdjursangrepp. Tidigare har riksdagen sagt att 10 procents bortfall är en godtagbar andel som renstötarna ska kunna leva med. Om rovdjuren tar mer än 10 procent är det ett skäl för skyddsjakt. 

I ett brev till regeringen vill samebyarna de tre länen att frågan om rovdjursangrepp hänskjuts till riksdagen och att det genom lag slås fast att rovdjurbortfallet måste understiga 10 procent. 

– Det är riksdagen som stiftar lagar, därför har vi skrivit brevet. Med en lag i ryggen får vi en annan tyngd när vi kräver skyddjakt. Genom vårt brev kan vi åtminstone räkna med ett formellt svar, säger Marianne Persson, ordförande i Jiinjevarie sameby, till SVT Nyheter Jämtland