Via en parlamentarisk kommitté ska Regeringen nu utreda en ny renskötsellagstiftning. Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) säger att hon är glad över att man nått så långt i processen.

Vidare menar hon att man gjort vad man kunnat i den parlamentariska kommittén för att förslaget ska ge så goda förutsättningar som möjligt för att kunna föreslå en ändamålsenlig lagstiftning då förslaget får en så pass stor betydelse för så många människor.

Arbetet kommer enligt regeringen ”att ske med en bred och stor samisk delaktighet och närvaro”.

Efter Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen är det angeläget att prioritera frågorna om upplåtelsereglerna kring renskötsellagstiftningen och det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske.

Delbetänkandet om samebyars ensamrätt i förhållande till staten att upplåta jakt och fiske ska behandlas skyndsamt och delbetänkandet ska redovisas senast den 21 november 2021 och slutredovisas senast den 20 maj 2025.

Källa: Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.