Nu är tilldelningen på björn för samtliga län släppt. Enligt 2022 års spillningsinventering baserat på nästan 5000 prover som tagits i bland andra Gävleborgs- och Dalarnas län visade resultatet att björnstammen ökat trots förvaltningsmålet i de båda länen är att minska stammen.

 

De senaste inventeringarna på björnstammen visar att både norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet överstiger sina fastställda miniminivåer. Björnstammen skall enligt Sveriges riksdag ligga inom intervallet 1000-1400 björnar. Naturvårdsverket rapporterade under 2019 in ett nytt referensvärde till EU enligt art- och habitatdirektivet där minsta populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus för björn är 1400 individer. I det norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet har antalet björnar som fällts från år 2020 till år 2022 på licens- och skyddsjakt ökat med 70%. Trots ett högre uttag kan Naturvårdsverket konstatera att björnstammen fortsatt ligger på gynnsam bevarandestatus.

De stora rovdjuren får endast jagas under strängt övervakade former då de är fridlysta. Länsstyrelserna har nu beslutat om tilldelningen på det totala antalet lovliga björnar inför höstens jakt. Jakten startar sedvanligt den 21 augusti och avslutas senast den 15 oktober eller när kvoten är fylld. Björnstammen beräknas löpande över en femårsperiod med hjälp av spillningsinventering i de fem mest björntäta länen Gävleborg, Jämtland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten.

 

Län Antal i tilldelning
 Norrbotten 70
Västerbotten 81
Västernorrland 85
Jämtland 185
Gävleborg 140
Dalarna 85
Värmland 3 (varav högst 1 hona)
Totalt 649

 

Naturvårdsverket har fastställt en miniminivå vilken björnstammen vilken björnstammen aldrig får understiga. Tilldelningen i Gävleborg ligger på 20 fler än förra året och årets jakt delas inte upp i olika områden, utan alla björnar får fällas i hela länet. I Jämtland blev tilldelningen 35 björnar färre än förra årets rekordstora tilldelning på 220 stycken. Anledningen till det höga antalet björnar som är lovliga beror på att de orsakar betydande skador på rennäringen. Även Västerbotten fick en mindre tilldelning på 81 björnar inför årets jakt mot förra årets rekord på 91. Värmlands tilldelning ligger oförändrad från förra året, vilket ligger på tre björnar, varav högst en hona. Om honan skjuts som första eller andra björn så avlyses jakten. I Dalarna släpps det 37 björnar fler i år mot förra året och där får man nu hela 85 i tilldelning mot förra årets 48 individer.

55 björnar hade Norrbotten i sin till delning under 2022, årets tilldelning ligger på 15 individer till det vill säga 70 björnar och är därmed är tilldelningen högre än uttaget under vårens skyddsjakt. Det har under flera år varit ett problem i Norrbottens län att det beslutas om för få individer på tilldelningen under licensjakten och istället har det skjutits desto fler björnar med skyddsjakt, vilket tyder på en sneddriven fördelning som också kostar samhället onödigt mycket pengar. Individerna skjuts ofta från helikopter under skyddsjakt och transporteras sedan ned till Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala för destruering. Sedan man i Jämtlands län började ta höjd i tilldelningen på licensjakten för björn så har problemen minskat med nyvaknade björnar under våren som går på ren.

Inför höstens björnjakt har Naturvårdsverket kommit med nya föreskrifter som till exempel att man nu får släppa hund och ta upp björn vid en åtel.

Regler i korthet från Länsstyrelsen

  • Under förutsättning att jakträtten omfattas av jakt på björn i ditt jaktområde, så har du rätt att delta i jakt.
  • Alla björnar får fällas med undantag för björnhona med ungar, samt de ungar som följer björnhona oavsett ungarnas ålder.
  • Det är tillåtet att släppa hund på spår vid åtel från och med 2023.
  • Med särskilda villkor är åteljakt tillåten, åtel ska anmälas till Länsstyrelsen senast 21 juli 2023.
  • Hund är tillåten vid jakt. Högst två hundar som förföljer eller ställer en och samma björn får användas samtidigt.