Det är Naturvårdsverket som i ett pressmeddelande meddelar att man nu överlåter rätten att bestämma om järvjakt till samtliga län i norra rovdjursförvaltningeområdet.

Hanna Ek, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket säger i pressmeddelandet, – Vi har beaktat järvstammens bevarandestatus och de rovdjurspolitiska målen när vi kommit fram till beslutet. Mellersta förvaltningsområdet är däremot inte aktuellt för licensjakt i år. Miniminivån är inte uppnådd, vilket innebär att de formella förutsättningarna för en delegering inte är uppfyllda i mellersta förvaltningsområdet. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur så är jakttiden på järv 1 oktober till 31 december enligt en Länsstyrelses beslut.