Länsstyrelsen i Skåne har gett tillstånd till att skjuta två sångsvanar på en gård i Hässleholm eftersom de har uppträtt aggressivt. Svanarna har flyttat in i ett av stallen på gården där de stör och förorena lantbrukets foder.

Men nu rycker djurvänner ut till sångsvanarnas försvar.

”Två sångsvanar har flyttat in i en ligghall för nötkreatur i Hässleholm och riskeras att skjutas. Klartecken från myndigheter har getts. De uppträder aggressivt och smutsar ner enligt uppgift. Vad vi förstått så ruvar/ boar de där och försvarar sina ägg”, skriver Lili Päivärinta på ”Djurens ö” hemsida.

De har försökt komma i kontakt med markägaren samt pratat med viltrehabilitering i Hässleholm som har lång erfarenhet av vilda djur. Enligt Lili Päivärinta borde svanparet istället flyttas eller så borde markägaren ha tålamod i väntan på svanungarna.

Länsstyrelsen har dock, med stöd av jaktlagen, gett gårdsägaren tillstånd att skjuta svanparet.

Källa: lokaltidningen.se