Helgen den 11 till 12 januari genomfördes en inventering av antalet sångsvanar i Sverige. Från Stockholms län rapporteras om rekordsiffror för arten.

Uppskattningsvis har över 500 sångsvanar rapporterats in från Stockholms län uppger Leif Nilsson vid Lunds universitet, som nu har fullt upp med att samla in rapporter från inventeringen.

Den ökade tillgången på mat från förändringar i jordbruket anses vara största anledningen till den stora ökningen.

I de förslag på ändringar i jakttider som Naturvårdsverket lagt fram finns förslag på att tillåta skyddsjakt på både trana och sångsvan. Enligt artdatabanken har beståndet av sångsvan ökat explosionsartat och troligen aldrig varit större än vad det är idag.

Källa: SVT.se, artfakta.se