En förvaltningsplan för lodjur har upprättats i Södermanland, efter debatt i viltförvaltningsdelegationen sänktes målet från Länsstyrelsens förslag på fem föryngringar, till fyra.

Södermanland har under den senaste åren legat mellan en och tre lodjursföryngringar, men i grannlänen Östergötland och Västmanland finns gott om lodjur. Östergötland ligger i år över förvaltningsmålet och har beslutat om licensjakt på fyra lodjur.

Jonas Fransson, jägarrepresentant i viltförvaltningsdelegationen och ordförande i Jägareförbundet Södermanland, hade kunnat tänka sig en ännu lägre nivå men är ändå nöjd med att delegationen sänkte målet till fyra, med en miniminivå på tre.

Källa: Svensk Jakt