I söndagens schweiziska folkomröstning valde schweizarna att rösta för strängare vapenlagar. Ja-sidan vann dessutom med hela 63,7 procent och resultatet innebär att Schweiz nu närmar sig EU:s regelverk.

Den nya lagen begränsar rätten till semiautomatiska vapen fast samlare och sportskyttar kan fortfarande köpa dessa vapen men nu måste de gå igenom hårdare prövningar för att få ett ytterst ovanligt tillstånd.

Vapenkulturen är djupt rotad i Schweiz där fler än två miljoner skjutvapen finns fördelade på landets 8,5 miljoner invånare, enligt information från organisationen Small Arms Survey från 2017.

Schweiz har värnplikt för alla män från myndig ålder upp till 34 år och många av dem förvarar sina armégevär i hemmet efter tjänstgöringens slut. Prickskytte är dessutom en mycket populär sport i landet.

Källa: aftonbladet.se