Svenska Grythundsklubben kom tidigare i höst med ett förslag som skulle innebära att det blev möjligt att få dispens att genomföra anlagsprov för grythundar i naturgryt. Nu har beslut fattats.

Förslaget innebar som sagt att dispens skulle kunna ges, men Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté beslut går efter inrådan från SGK ett steg längre och slopar dispenseringen. Detta innebär att det från och med nu blir möjligt till exempel för de hundägare som bor långt ifrån en provanläggning att genomföra anlagsprov i ett naturgryt istället.

För mer information, besök https://www.grythundklubben.se/.