Länsstyrelsen i Skåne skriver i ett pressmeddelande att en sibirisk jordekorre, som är en invasiv ras, påträffades häromdagen i Torup utanför Malmö. Djuret har nu avlivats av Mårdhundsprojektet efter ett beslut från Naturvårdsverket.

– Det finns ingen naturlig förklaring till att en sibirisk jordekorre ska dyka upp i Bokskogen i Torup. Det troliga är att en privatperson haft det som husdjur trots att det inte är tillåtet i Sverige, och att djuret antingen rymt eller släppts ut i naturen. Det är både oansvarigt och olagligt att släppa ut invasiva främmande arter i svensk natur där de kan ställa till med stor skada, säger Nils Carlsson, ansvarig för arbetet med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Skåne.

Den sibiriska jordekorren är en av de 49 arter som klassats som invasiv i EU. Den lever naturligt från centrala Ryssland och österut till Kina och Japan samt i Mongoliet och Korea. den har etablerat sig i ett antal europeiska länder redan och i Belgien är den redan så talrik att den orsakar skador på andra arter. Sannolikt sedan djur har flytt från djurparker och privatpersoner som hållit dem som husdjur.

– Kommer de ut och börjar reproducera sig kan de bli väldigt många och orsaka skador i den nya miljön. Jordekorrar äter bland annat fågelägg och är en effektiv spridare av borrelia som kan drabba människor och djur. De kan också göra stora skador i fruktträdgårdar i de nya miljöer där de sprider sig, säger Nils Carlsson som tror och hoppas att jordekorren i Torup är en enstaka individ.

Det finns inga rapporter om att det synts till flera jordekorrar samtidigt i Torup. När Länsstyrelsen fick in en säker observation av en jordekorre häromdagen rapporterades detta till Naturvårdsverket, som fattade beslut om att djuret skulle avlivas.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne