Under fredagen sköts den sista vargen i det aktuella reviret och länsstyrelsen i Västmanland lät meddela att årets vargjakt i länet nu är avslutad. Jakten i området blev snabb och på bara sex dagar hade antalet vargar som det beviljats licens på blivit fällda.

Ett av syftena med jakten i reviren har varit ett försök att upplösa dem. Men enligt länsstyrelsen finns det fortfarande vargar kvar i områdena vilket förmodligen kommer att innebära att unga individer får möjlighet att själva bilda egna revir i samma områden. I Snösjön har man hittat spår efter minst ytterligare två individer och i Harldssjön har man konstaterat att det finns minst fem olika individer kvar efter att jakten nu har avslutats.

Jakten fortsätter nu i Gullsjön där tre av totalt sex vargar har skjutits. I reviret Immen är två vargar fällda av de sex som man har licens på.

Den 10 januari är det möjligt att även jakten vid Skrottmyran kan påbörjas där länsstyrelsen i Gävleborg tagit beslut om att sex vargar får fällas. Skrottmyran blev ersättningsområdet i Gävleborg efter att kammarrätten slagit fast att ingen vargjakt fick ske i Prästskogens revir då det reviret är ett gränsrevir med Jämtlands län.