I Naturvårdsverkets förslag föreslås att gråtrut fredas från jakt, anledningen är att arten rödlistats på grund av en påtaglig nedgång i antal. Jägareförbundet är kritiska till motiveringen.

Arten rödlistas på grund av en nedgång under senaste tiden, något man spekulerar i kan bero på allt färre öppna soptippar i landet. Populationen beräknas dock uppgå till 61 000 par, medan havstruten som det föreslås fortsatt jakt på bara beräknas uppgå till 8 000 par. Jägareförbundet menar att det inte går att motivera ett jaktstopp på grund av rödlistningen av den anledningen, de poängterar även att arten minskat från väldigt höga nivåer och att nivån i dagsläget är mer naturlig.

Jägareförbundet pekar också på vikten av att hålla efter arten ur en viltvårdande aspekt.

Källa: Svensk Jakt