Svenska Jägareförbundet är oroliga över den hotbild som växer fram mot älgen. Artdatabanken pratar till och med om att föra in älgen i rödlistan som ”hotad” medan skogsbruket fortsätter trycka på om ökad avskjutning på grund av betesskadornas omfattning. Därför startar SJF nu kampanjen ”Rädda älgen”.

-Älgen är inte utrotningshotad, men den är hotad. Vi vill att fler ska förstå detta och se älgens utsatthet. Och skapa bättre förutsättningar för den, säger Magnus Rydholm, SJFs kommunikationschef, till Svensk Jakt.

Kampanjen kommer bland annat innehålla auktioner på till exempel fyrhjulingar där alla inkomster kommer att användas till inköp av tallplantor. Plantorna ska sedan planteras på tallmarker, marker där man felaktigt ofta väljer att plantera gran istället av rädsla för betesskador.

Läs mer om kampanjen här: https://jagareforbundet.se/radda-algen/