I april noterades två fjällrävar i norra Jämtlands och södra Västerbottens län som såg ut att ha angripits av rävskabb, skriver Länsstyrelsen Västerbotten på deras hemsidaDSC_0089

Sonja Almroth, naturbevakare i Västerbotten säger nu att hon nu kan bekräfta att det finns skabb i området igen efter att ha sett flera bilder genom sina viltkameror som visar skabbangripna rävar. 

Samordnade insatser genomförs nu för att rädda de smittade rävarna i området. Detta sker genom intensifierad övervakning med hjälp av viltkameror i fler områden och medicinering av fjällrävar i de lyor där smitta har upptäckts. Rödrävar som är smittade kommer att avlivas, skriver Länsstyrelsen Västerbotten.