Sedan 2011 släpps cirka 300 000 unga laxar och havsöringar (smolt) ut i Dalälven varje år. Några av dem tar sig troligen aldrig ut på öppet hav utan blir mat till de skarvar som söker föda i älvmynningen. Detta enligt de scanningar efter fiskmärken som både SLU och Länsstyrelsen i Uppsala genomfört i skarvkolonier i området.

Flera tusen av de smolt som sätts ut i Dalälven varje år märks med små elektroniska märken – PIT tags (Passive Integrated Transponder). Denna märkning görs först och främst för att ge information om vad som händer med fiskarna samt hur många som återvänder till älven i vuxen ålder.

Överlevnaden hos den fisk som släpps ut i Östersjön har minskat under de senaste årtiondena. I tidigare undersökningar har man inte undersökts i vilken omfattning smolten äts upp av de djur som finns i de olika utsättningsområdena. –

Eftersom det finns stora skarvkolonier i Dalälvens mynning samt att skarv ofta syns i närheten i samband med att smolten släpps ut har vi länge velat ta reda på hur mycket skarven äter av den utsatta fisken, säger Karl Lundström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua).

Förra hösten besökte Länsstyrelsen i Uppsala län ett antal av skarvkolonierna och kunde då konstatera att ungefär 200 av de PIT tags som använts hamnat i skarvkolonierna. Under april i år besökte SLU Aqua även ett antal tidigare skarvkolonier för att göra en mer heltäckande undersökning. Vid denna undersökning hittades ytterligare drygt 300 märken på öarna.

Källa: slu.se