Hudiksvalls kommun ansökte om skyddsjakt för att skjuta 50 skarvar samt pricka 100 ägg. Detta för att störa skarvarnas etablering på den stadsnära ön Kastellholmen så att inte den vackra ön blir förstörd för allmänhetens beskådan. Syftet med skyddsjakten var även att skydda fisket i havsfjärden. Men Länsstyrelsen i Gävleborg har sagt nej eftersom komfortskäl inte är nog för skyddsjakt.

För att tillåta skyddsjakt anser Länsstyrelsen att det ska finnas risk för smitta, förorenat grundvatten, allvarlig risk för trafikolyckor eller skada på egendom som medför ekonomiska förluster.

Hudiksvalls kommun kan förstås överklaga beslutet och Jonas Jonssons, som är Mark- och exploateringsingenjör, har inspekterat Kastellholmen under och han är övertygad om att en överklagan behövs.

– Man känner ju stanen av fågeln och förmodligen sitter de i träden och häckar, menar Jonas Jonsson.

Dock finns det inte några möjligheter att själv agera.

– Får vi kännedom om att någon agerat för att få skarvarna att flytta på sig är det ett brott, säger Elina Eriksson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Källa: SVT nyheter