Sedan flera år tillbaks har skarven tagit över Snöholmen, i Trosa kommun, och nu börjar arten även att röra sig inåt land. Fåglarna verkar ha valt ut Näktergalslunden som är en så kallad nyckelbiotop, ett område med höga naturvärden där det kan finnas hotade arter.

De boende i radhusen bredvid har observerat hur skarvarna tar sig allt närmre.

– Det är mycket värre i år. När man går ut på morgonen sitter de ovanför våra garage och skriker på en. Så flyger de till Näktergalslunden och knipsar björkpinnar och flyger ut till Snöholmen så de tar död på alla björkar som finns, säger Göran Hammarlund.

Göran är ordförande för samfällighetsföreningen, som består av de 54 radhus, som har skickat en skrivelse till Trosa kommun och länsstyrelsen där de kräver åtgärder.

– Det är så tråkigt. Näktergalslunden har varit så fin men nu förstör de häckningsmöjligheterna för näktergalen där. Och dessutom är de så nära inpå oss boende här. Om de känner sig hotade är ju deras sätt att attackera att bajsa på folk, och det är ju inte så trevligt, säger Göran.

Tidigare i våras lät kommunen meddela att man gett upp hoppet om att få tillåtelse till skyddsjakt från länsstyrelsen och att de inte tänkte skicka in någon ny ansökan om skyddsjakt och äggprickning till länsstyrelsen. Men nu har de alltså ändrat sig.

– Varför får man utökad skyddsjakt i Stockholms län, i Kalmar, i Uppland? Är Trosas kust sämre än alla andra kuster? Då vi fick avslag kändes det som vi nått vägs ände. Men nu när vi har sett att andra kommuner fått sina ansökningar beviljade för att hantera skarvproblemet är vi lite hoppfulla. Dessutom har vi under våren fått in extra mycket klagomål. Så vi kommer ansöka om någon form av åtgärd. Vi hoppas de andra domarna kan ge ny vägledning, säger Ulf Hagstedt, som är teknisk chef i Trosa kommun.

Källa: sn.se