En nyligen genomförd studie avslöjar de påtagliga konsekvenserna av fågelpredation på unga laxfiskar i Dalälvens mynningsområde. Genom att märka och skanna utvandrande havsöringar och laxar har forskare identifierat hur skarvar och hägrar påverkar förekomsten av dessa fiskar, med intressanta skillnader mellan odlade och vilda bestånd.

Forskarna, från Sveriges lantbruksuniversitet och DTU Aqua i Danmark, har fokuserat på fåglarnas födoval genom att använda PIT tags för att spåra mängden märkta smolt som hamnar i fågelkolonier. Resultaten visar att skarvar, speciellt, konsumerar en betydande del av den utvandrande laxfisken i området, med 31% av den odlade havsöringssmolten och 13% av den odlade laxen som förloras. Skillnader i fångst mellan odlade och vilda fiskar indikerar även att fågelpredationen kan vara kopplad till vandringsbeteende och fiskens anpassning till naturliga miljöer. Denna studie ger insikt om fåglars potentiella påverkan på laxfiskpopulationen och understryker behovet av att överväga dessa faktorer vid förvaltning av vattendrag.

– Våra data visar tydligt att fler havsöringar än laxar blir uppätna av fåglar. Odlad fisk är också mer känslig för predation än vild fisk, säger Torbjörn Säterberg, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU och huvudförfattare till studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecosphere.

 

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet