Skarvjakten har skapat en spricka mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna, då Socialdemokraterna vid årets partikongress antog en motion om att öka jakt på skarv.

Tidigare fanns en enighet i miljö- och jordbruksutskottet där både S och MP var emot en utökad skarvjakt. Med det beslut som nu fattades på kongressen innebär att de socialdemokratiska ledamöterna som ingår i miljö- och jordbruksutskottet måste fortsättningsvis förorda utökad skravjakt.

Utskottet konstaterar i sitt tillkännagivande till regeringen att de åtgärder som hittills vidtagits för att underlätta skyddsjakt är otillräckliga i förhållande till mängden skarv.

Miljöpartiet har reserverat sig mot utskottsmajoritetens uppmaning till regeringen, vilket kommer att innebära att man internt måste komma överens i frågan.

Miljö- och jordbruksutskottet kommer även uppmana regeringen om utökad jakt på säl och även underlätta jakten för säljägarna.

Källa: aftonbladet.se