I området kring Hällefors har älgjakten tagit en oväntad vändning, där 22 fler älgar än länsstyrelsen beslutat om har fällts. Trots försök att avbryta jakten på Stora Ensos mark har länsstyrelsen ställts inför utmaningar. Konflikten har delat jaktlagen i området och väcker oro bland både jägare och myndigheter.

Under den pågående älgjakten i trakterna runt Hällefors skulle enligt länsstyrelsen endast 52 älgar fällas. Dock meddelade skogsbolaget Stora Enso, som organiserar jakten, att 152 älgar var tillåtna att fällas. Situationen har eskalerat, och hittills har 74 älgar fällts, vilket ledde till länsstyrelsens försök att stoppa jakten när den fastställda kvoten uppnåtts.

– Vi har mejlat, haft telefonkontakt och träffat företrädare för skogsbolaget, säger Johanna Månsson Wikland, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Enligt Mikael Pulkkinen från Jägareförbundet har konflikten spritt sig bland jaktlagen i området, där vissa väljer att följa länsstyrelsens beslut medan andra fortsätter jakten enligt skogsbolagets direktiv. Liknande situationer har rapporterats från Dalarna och Gävleborgs län under årets jakt, och det är första gången detta inträffar enligt både länsstyrelsen och Jägareförbundet.

Planerna för älgjakten upprättas i samråd mellan markägare och jägarrepresentanter och godkänns sedan av länsstyrelsen. Jägareförbundet uttrycker oro över att skogsbolagen inte efterlever besluten, vilket kan minska jägarnas motivation att delta i planeringen. Diskussioner har pågått mellan länsstyrelserna i Örebro, Dalarna och Gävleborg för att adressera den växande konflikten.


Presschefen för Stora Enso, Carl Norell, svarade inför älgjakten på kritiken via mejl:

”Vi skickade in vår älgskötselplan till Länsstyrelsen den 15 juni men fick inte deras beslut förrän några dagar innan jaktstarten, dvs nästan 4 månader efter att vårt förslag skickats in. Enligt plan hade vi två veckor innan jaktstarten arrangerat vårt jaktledarmöte där vi, i avsaknad av besked från Länsstyrelsen, utgick från att vårt förslag gällde och informerade därefter. Beslut om älgskötselplan ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7) inkomma senast en månad före jaktstarten. Med anledning av detta är vår tolkning att den tilldelning som presenterades på vårt jaktledarmöte bör kvarstå.”


Källa: SVT Nyheter Örebro