Igår rapporterade vi om att Jägareförbundet riktade stark kritik till Skogsstyrelsens rapport om viltskador i skogen, nu till tillbakavisar Skogsstyrelsen kritiken.

Jägareförbundet ställde sig frågande till ett flertal av de beräkningar som Skogsstyrelsen gjort i sin rapport om menade att den bör dras tillbaka på grund av att den innehåller så många felaktigheter.

Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist på myndigheten, tillbakavisar kritiken och står bakom de beräkningar som gjorts. Han medger att SJF har vissa poänger i sin kritik men anser inte att de har någon större betydelse för slutresultatet.

Läs Jonas Bergquists svar på kritiken här

Källa: Svensk Jakt