april-seal-1394497_1920Länsstyreslen låter meddela på sin hemsida att Naturvårdsverket har beslutat hur skyddsjakt på gråsäl får bedrivas 2017. I Gävleborgs län får 90 st. gråsälar fällas. Skyddsjakten inleds 20 april och pågår som längst till 31 december 2017.
Skyddsjakten får endast ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.
Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn igång. Skyddsjakten får ske med vapen klass 1 samt med kulammunition av klass 2.