Länsstyrelsen i Uppsala har tagit beslut om att de mufflonfår som upptäckts på Gräsö ska skjutas. Det var i februari som de boende på ön upptäckte att det fanns dovhjortar på ön och lite senare upptäcktes även mufflonfåren. Länsstyrelsen i Uppsala län har arbetat vidare med de uppgifterna och har bland annat själva lyckats fånga mufflonfåren på bild. Myndigheten gör den bedömningen att såväl dovhjortarna som mufflonfåren är olagligt utsatta på öarna och ärendet är därmed även överlämnat till polisen som utreder det som brott mot miljöbalken, jaktlagstiftningen och jaktförordningen.

Till SVT Uppsala säger Lennart Nordvarg som är avdelningschef på miljöenheten vid Länsstyrelsen i Uppsala län att man har övervägt andra möjligheter än skyddsjakt för att få bort djuren men gör den bedömningen att fånga in dem skulle vara tidskrävande och det finns även frågeställningar kring vilken som skulle vilja ta hand om dem utifrån bland annat risken för att smitta skulle kunna spridas.

Sedan tidigare finns beslut om skyddsjakt på dovhjortarna men nu tillkommer även ett skyddsjaktsbeslut på mufflonfåren.