Under onsdagen fattade länsstyrelsen i Uppsala län beslut om riktad skyddsjakt efter ett lodjur i närheten av Skogs-Tibble i Uppsala kommun. 

Anledningen till skyddsjakten är att länsstyrelsen vid två tillfällen har kunnat konstatera att ett lodjur angripit och dödat tamdjur på en gård i närheten av Skogs-Tibble. Vid det senaste angreppet som inträffade den 1 februari kunde det även konstateras att lodjuret hoppas över det rovdjursavvisande stängslet som omgav tamdjuren. 

– Länsstyrelsen gör bedömningen att andra lämpliga lösningar har provats men inte fungerar tillfredställande och väljer därför att bevilja skyddsjakt, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare i ett pressmeddelande. 

– Vi har försökt utforma skyddsjakten så att den riktar sig mot just den individen som lärt sig att ta sig in över stängslet, därför krävs att djuret varit inne i eller i direkt anslutning till hagarna där angrepp skett och att det går att följa en obruten spårlöpa därifrån med hjälp av hund. Det är alltså inte tal om en allmän skyddsjakt efter lodjur inom området, utan den inleds efter samråd med länsstyrelsen, fortsätter Olofsson. 

Skyddsjakten får pågå från den 7 februari till den 31 mars 2018. 

Foto: Johan Olsson/arkivbild.