Tidigt på fredagsmorgonen upptäcktes att minst 30 tackor dödats av de totalt 48 får som betade i en hage tillsammans. Attacken ägde rum i närheten av Arås kvarn mellan Mullsjö och Ulricehamn. De dödade djuren låg utspridda i såväl hagen, skogspartiet och vid strandlinjen till en närliggande sjö. Övriga får har rymt från hagen och de berörda lantbrukarna letar nu efter dem och vet heller inte om dessa fortfarande är i livet.

Till SVT Väst berättar den drabbade fårägaren Björn Klasson att han är jätteledsen över det inträffade men inte förvånad eftersom det cirkulerat varg i området och att frågan inte är om  utan när, något sådant här skulle inträffa.

Länsstyrelsen besiktningspersonal har bekräftat att det är varg som dödat fåren och att Länsstyrelsen i Västra Götaland har på eget initiativ tagit ytterligare beslut om skyddsjakt, denna skyddsjakt gäller efter den varg som angripet dessa får. I sitt beslut skriver Länsstyrelsen; ”Natten till den 21 juli 2023, har ytterligare ett vargangrepp skett i Bollebygds kommun, inom det tidigare området för skyddsjakt. Utöver detta har natten till den 21 juli 2023, ett angrepp på får av varg skett söder om Kölingared i Ulricehamns kommun. Föreliggande beslut gäller jakt på spår från detta angrepp. Angreppsplatsen ligger i Brängenreviret. Detta revir har funnits i flera år, utan att vargarna har angripit får. Av denna anledning bedömer Länsstyrelsen att det sannolikt är en annan skadegörande varg som utfört angreppet. Därför beslutar Länsstyrelsen om skyddsjakt på den varg som kan spåras från hagen med de döda fåren”.

Det var den 19 juli som samma länsstyrelse fattade beslut om att skyddsjakt även skulle inledas efter den revirmarkerande varghannen i Ripelången. Den skyddsjakten får bedrivas mellan kommunerna Herrljunga, Falköping, Vara och Ulricehamn och beslutet gäller till den 1 augusti 2023 eller om vargen fälls innan detta datum.

Under perioden 22 maj till den 21 juli har får attackerats av varg vid sex tillfällen i de aktuella kommunerna och totalt har minst 63 får fått sätta livet till i de attacker som ägt rum under denna begränsade tidsperiod.