Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att ge tillstånd till att skjuta 1000 skarvar i Söderhamns skärgård. Skyddsjakten får bedrivas från och med 1 april till och med 1 november i år.

Bakom ansökningarna ligger Söderhamns kommun, Skärså fiskarförening, Norrala Östra viltvårdsområde, Söderhamn-Norrala viltvårdsområde, Stora Enso Skog AB samt Ljusne sportfiskeklubb. Länsstyrelsen anser att ett uttag på 1000 skarvar inte är något hot mot populationen som enligt inventeringen 2019 uppgick till cirka 10 500 individer.

Bakgrunden till skyddsjakten handlar om att minska det omfattande trycket på fisken, och speciellt eftersom det efter kuststräckan finns många viktiga rekryteringsområden för fisken. Detta är också något man drivit projekt med stöd av både kommunala, statliga och EU-pengar för att förbättra.

Länk till beslutet