Naturvårdsverket tillåter nu skyddsjakt på 600 gråsälar, 400 klubbsälar och 130 vikare, totalt 1130 sälar, under 2018. Antalet är fördelat på de län där jakt är tillåtet. Jakten får endast bedrivas inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs samt där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– De svenska sälstammarna har haft en god tillväxt under ett flertal år och idag är populationerna så stora att det får kostsamma konsekvenser för fiskenäringen. Vi bedömer att skyddsjakt kan förhindra skador genom att den får sälar att undvika fiskeområden och genom att den riktas mot sälar som specialiserat sig på att ta fångst från fiskeredskap, säger Nils Mårtenson, handläggare på Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Fällda sälar ska bärgas när det är möjligt och provtagning ska ske i vissa fall med syfte att bland annat övervaka sälarnas hälsa och fortplantning. Jägaren ska före jakten kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst eller besöka webbplatsen för att få information om provtagning samt om antalet sälar som fortfarande får fällas. Jägaren ska meddela om en säl har fällts senaste följande vardag. 

Jaktperioder för skyddsjakt på säl

Gråsäl: 20 april – 31 december 2018

Knubbsäl: 20 april 2018 – 31 mars 2019, med uppehåll mellan den 21 maj och 15 juli 2018.

Vikare: 1 maj – 31 december 2018.