En fastighetsägare och hans grannar i Årjäng har sedan midsommar flera gången i veckan tvingats riva en damm som en bäver ligger bakom. Efter varje rivning har bävern fortsatt att bygga upp dammen på nytt. 

På grund av översvämningarna orsakade av dammen har stugägare haft svårt att ta sig till sina sommarstugor samt att det även har förhindrat skogstransporter i området. 

Länsstyrelsen har nu beviljat skyddsjakt på bäver i området. Tillståndet gäller till och med 14 september. Länsstyrelsen rekommenderar även kontinuerlig jakt efter bäver under den allmänna jakttiden mellan 1 oktober och 10 maj för att på lång sikt förhindra skador i området, skriver nwt.se.