Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på tio bävrar vid Degerfors Norrboda. I början av september fick Sveaskog tillstånd att riva en bäverdamm på en fastighet i området då fördämningen skapade översvämning av Karsbovägen. Problemet med bävrarna kvarstod dock och därför beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen

Länsstyrelsen menar att skyddsjakt är absolut nödvändigt för att förhindra allvarlig skada på vägen i fortsättningen. I nuläget bedöms det inte finnas någon annan lösning.