Två bävrar får fällas under skyddsjakt i sommar på Grytgöls Bruk i Finnspång. Anledningen är att bävrarna fäller träd som riskerar att skapa stora skador på den tub som finns i anslutning till Herrgårdsdammen då de kan fastna. 

Länsstyrelsen i Östergötland menar i sitt beslut om skyddsjakt att jakten ska bedrivas med stor hänsyn till såväl friluftsliv som fauna i det aktuella området, skriver Norrköpings Tidningar