Jijnjevaerie sameby har fått tillstånd av länsstyrelsen att skjuta en björn som rör sig i trakten av Fyrås, Strömsunds kommun. 

Det var den 23 april som samebyn lämnade in ansökan om skyddsjakt. Flera renhjordar är på väg att flyttas från området i Strömsunds kommun och björnens jaktförsök skingrar renarna som till största delen består av dräktiga vajor. Vilket är anledningen till att Jijnevaerie sameby har fått tillstånd att skjuta björnen, rapporterar Länstidningen Östersund

Skyddsjakten får pågå till och med den 7 maj.