Under måndagen beslutade Länsstyrelsen i Gävleborg om skyddsjakt på en björn som under en tid befunnit sig kring byn Annefors och i omkringliggande byar i Bollnäs kommun, där den bland annat rivit i soptunnor. Länsstyrelsen gör bedömningen att det handlar om en specifik individ som rör sig inom ett begränsat område och kontinuerligt närmar sig bebyggelse trots god tillgång på föda i skogarna.

De boende i området har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört skadeförebyggande åtgärder utan framgång. Bland annat har man satt upp ljudskrämsel i form av Critter Gitter på några ställen där björnen rör sig. Björnen avviker i samband med skrämsel ljuden men återvänder därefter till samma ställe vilket gör att Länsstyrelsen inte ser andra åtgärder lämpliga annat än att björnen måste avlivas.

Beslutet om skyddsjakt gäller från den dag beslutet fattades och fram till den 15 augusti.