Jämfört med i fjol har antalet ansökningar om skyddsjakt på björn minskat i Norrbotten. Det visar statistik från länsstyrelsen.

Fram till den 9 maj hade det 2017 inkommit 23 ansökningar, 14 hade beviljats och 17 björnar hade fällts. I år har det inkommit 17 ansökningar, elva har beviljats och totalt 13 björnar har fällts. 

– Den här sista veckan har det inkommit tio ansökningar, så innan dess var det väldigt lugnt. Men det är klart färre i år och vi får hoppas att trenden håller i sig, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen till Piteå-Tidningen.